Nyheder

Nu har du mulighed komme dybere ind i dig selv på to uafhængige meditationsworkshops i København. Vi vll på den første workshop gå dybt ind i nærværsmeditation (mindfulness) og stilhed for at undersøge hvorledes denne tusindår gamle metode kan bringe dig dybere ind i den klare rene bevidsthed, hvor friheden og centret findes. Læs mere her: Nærværsmeditation

På den anden workshop vil vi undersøge hvorledes den skabende meditation kan anvendes til at udvikle helt nye sider af din natur ud fra tesen “at som et menneske tænker i hjertet, således bliver det”. Læs mere her: skabende meditation

På begge workshops vil der være mulighed for at meditere fra 3-5 timer om dagen, afhængig af din erfaring. Derudover vil der være undervisning, yoga og gruppedialoger.


Meditationsskolen for integral bevidsthed. Start 31 august i København

Det er en stor glæde at kunne præsentere programmet for Kentaur Trænings nye uddannelse til Integral meditationsvejleder. Det har længe været et ønske at kunne tilbyde en helstøbt meditationsuddannelse fordi meditation er en af de stærkeste redskaber til at udvikle mennesker og skabe en bedre verden. Verden forandrer sig fordi du forandrer dig.

Læs mere om Meditationsskolen for integral bevidsthed


Sommerworkshop i energipsykologi – den 1-5 juli i Nordsjælland

Det er en stor glæde at kunne præsentere vores program for vores sommerworkshop den 1-5 juli på Birkemosegård i Nordsjælland. Her får du mulighed for at fordybe dig i i dig selv og dine sjælsprocesser gennem energipsykologien. Alle der tilmelder sig får en rigt illustreret e-bog på 50 A4 sider forfattet af Søren Hauge og Kenneth Sørensen. Vi kalder den: Energipsykologi – en gps til dit liv. Så er du godt forberedt til dagene.

Læs mere om Sommerworkshop


 

Uddannelse i energipsykologi den 14-16 september i København

Så starter vi endnu engang vores uddannelse i energipsykologi og til holovejleder op i København. Gennem syv intensive weekender fra fredag til søndag guides du ind i dine syv holotyper og kernetalenter og finder din sjælsvej.

Gennem meditation, spirituelle øvelser, teori, rollespil og dialog for du evne til at forstå og udtrykke dine syv grundlæggende livsenergier: Vilje, kærlighed-visdom, intelligens, skønhed, sandhed, hengivenhed og skabelse.


Gratis Holotest – Er du den dynamiske, sensitive eller mentale holotype?

Her kan du afprøve vores gratistest på 84 udsagn, som giver dig en fornemmelse af, hvilke holotyper (handlesider) du er domineret af. Er du især præget af den dynamiske (vilje), den sensitive (følelse), den mentale (tanke), den kreative (fantasi), den analytiske (logik), den dedikerede (begær) eller den praktiske (handling)?

Scroll to top