Astrologisk Rådgivning

Har du fået lagt dit horoskop?

Astrologisk konsultationEksistentiel astrologi (?): Er du ved at finde dig selv?

Krise astrologi: Står du midt i en krise og søger udveje?

Karriere astrologi: Ny uddannelse, avancement eller nyt job?

Spirituel astrologi: Hvad er meningen med dit liv?

Fremtids astrologi: Har du behov for et kig ind i din fremtid?

Astrologi og psykosyntese Coaching: En unik kombination af astrologi og psykosyntese (?).


Med udgangspunkt i dit horoskop (?) kan vi tage en
astrologisk udviklingssamtale med fokus på dig og dine behov!

Her kan du læse mere om min astrologiske baggrund og praktiske oplysninger.  


Mine astrologiske specialer

Astrologien rummer en lang række specialer, der er velegnet til at kaste lys over forskellige centrale livstemaer med udgangspunkt i dit horoskop. Jeg har specialiseret mig i astrologisk rådgivning i forbindelse med ovenstående spørgsmål og kalder det for astrologiske udviklingssamtaler.
Lad mig give dig en kort introduktion til hvad det er for spørgsmål dit horoskop kan afsløre gennem de fem astrologiske specialer. Bemærk at flere af disse specialer kan kombineres i en enkelt konsultation.

Du skal være meget velkommen til at kontakte mig på tlf.  2513 0502 eller info@kentaurnet.dk og få dem uddybet. En orienterende telefonsamtale koster ikke noget.

 

Eksistentiel astrologi

eksistentiel-astrologi.jpgEksistentiel astrologi fokuserer på et af livets største spørgsmål: Hvem er jeg? Studiet af historiens store genier og oplyste, har vist at de ofte har været bærer af en personlig vision.  Hvad er din vision?
Denne konsultation er en dybdepsykologisk samtale om dit inderste selv, dine dybeste ressourcer og de udviklingsmuligheder der ligger gemt i dit horoskop og de konfliktmønstre, som du også er bærer af. Det er en udviklingssamtale med speciel fokus på den dannelsesrejse du allerede har påbegyndt, og som du nu har mulighed for, at få øget klarhed over.

 

Krise astrologi

krise astrologiDenne type konsultation fokuserer på at trænge ned i dybden af de årsager, der har fremkaldt krisen. Fødsels-horoskopet afslører de psykologiske grundmønstre du er født med i forhold til alle de forskellige områder af din psykologi. Det progressive horoskop (fremtids-horoskopet) afslører hvilke af de mønstre, der er aktiveret her og nu og hvor længe perioden varer.
En kriseastrologisk konsultation er ofte virkningsfuld fordi man får hjælp til at ændre perspektiv og holdning til den smerte man oplever. Fokus bliver rettet på de muligheder for personlig vækst der altid er indeholdt i en krise, samt på de handlestrategier der er mulige. At få et tidsperspektiv på krisen er også væsentlig for det gør den nemmere at gennemleve, når ”lyset kan anes for enden af mørket”.

Karriere astrologi

Karriere AstrologiJobbet er et af de vigtigste områder i livet fordi det er her igennem at vi kan udtrykke vores individualitet (?) og samfundsengagement. At vælge den rette uddannelse, finde det rette job eller tidspunktet for et avancement er ofte et spørgsmål om, at de personlige kvaliteter og ressourcer vi har, matcher de kompetencer og udfoldelsesmuligheder som jobbet kræver og giver mulighed for.
En karriereastrologisk konsultation kan hjælpe dig med at afklare, hvordan du bringer dit bedste frem i jobbet, hvor du har noget du skal arbejde med, samt hvilke jobtyper du ikke er så egnet til. Det er også muligt gennem en fremtidsanalyse af dit horoskop at vurdere, hvornår mulighederne for karriere, job eller uddannelse er optimale.

Spirituel astrologi

spirituel-astrologi.jpgSpirituel eller esoterisk (?) astrologi beskæftiger sig mere med hvorfor ting sker end hvad der sker i livet. Livet sættes ind i et større spirituelt og åndsvidenskabeligt perspektiv, hvor sjælens plan (?) med dette liv analyseres og følgende spørgsmål søges besvaret: Hvad er formålet med livet og hvordan får jeg kontakt med meningen?
Spirituel astrologi handler altid primært om det samfundsengagement der skal udtrykkes og hvordan vi skaber bevidst kontakt til den indre sjæls vilje, kærlighed, visdom (?) og skønhed. Dette er en avanceret form for astrologisk samtale for mennesker der bevidst søger at betræde udviklingsvejen. Dit horoskop kan give vigtige informationer om denne vej.

Fremtids astrologi

Fremtids Astrologi - Dit horoskopKan man forudsige fremtiden? Ja – i den forstand, at du skaber din egen fremtid med udgangspunkt i den du er.
Fremtids astrologi er en analyse der er baseret på det progressive horoskop. Her analyseres det kommende års indflydelser – eller et hvilken som helst år. Det er altid svært at forudsige, hvordan vi mennesker reagerer på de astrologiske indflydelser, for vi er meget forskellige. Men den fremtidsastrologiske analyse kan give dig klare vink om de psykologiske vækstprocesser, som er virksomme i dit liv, samt hvordan du får det bedste ud af dem. Som et kendt ordsprog siger: ”en god vind er intet værd, hvis ikke du ved hvor du vil hen”.

 

Astrologi og psykosyntese Coaching

Astrologi og Psykosyntese CoachingDen astrologiske samtale afdækker altid områder i dit psykologiske liv som kan udvikles, således at du bliver det bedste du kan blive og på den måde realiserer dine højeste menneskelige potentialer.
I den forbindelse kan jeg tilbyde korte eller længerevarende forløb med udgangspunkt i Psykosyntese Coaching. Astrologi og Psykosyntese Coaching kan være en unik kombination til at nå langt hurtigere resultater end det normalt er muligt. Horoskopet (?) giver dyb indsigt i de mange psykologiske muligheder og udfordringer. Psykosyntese Coaching sætter oplevelser på indsigten og giver konkrete resultater.

Scroll to top