Hvad ser clairvoyante og andre psykikere

Kviklinks til artiklens overskrifter:


… Før vi kan vurdere psykismen må vi have en forestilling om den verden de oplever, set med åndsvidenskabens øjne. Derfor vil vi i det følgende beskrive, hvordan især astral- og mental sansning optræder. Disse typer af sansninger er de mest udbredte blandt clairvoyante (?) og andre psykikere i dag, selvom den rene mentale udgave fortsat er ret sjælden. Vi vil starte med at beskrive astralplanet for derefter at uddybe de mentale sansninger.

Fra Clairvoyance (?) til Intuition (?) – 198 kr.

 

Tiden forsvinder

At beskrive forholdene på astralplanet er nærmest en umulighed for vi står overfor fænomener, som den fysiske hjerne (?) ikke kan kapere. Det første der sker, når sjælen (?) har frigjort sig fra den fysiske krop og trukket sig ind på astralplanet er, at tiden som fænomen (?) ophører.

Clairvoyante og psykikere der anvender deres evner, mens de er inkarneret i den fysiske krop vil ofte ikke opleve dette fænomen, fordi de fortsat er begrænset af deres fysiske hjerne. Kun hvis de helt forlader kroppen under astralrejser vil fænomenet kunne iagttages. På baggrund af det forhold opstår der ifølge Alice Bailey (?) en række fejlslutninger. En af dem vedrører de angivelser af tidsrum, som mennesket angiveligt skulle tilbringe mellem livene i fysisk inkarnation (?). I kapitel VI gennemgår jeg en række af de problemer, der forefindes i den teosofiske litteratur, således som Alice Bailey har beskrevet dem.

 

Clairvoyance (klarsyn) og astralplanets fire dimensioner

En anden faktor som gør sig gældende er den fjerde dimension. Et fænomen som ikke alle clairvoyante og psykikere bemærker, fordi de kun har en partiel udviklet psykisk (?) evne.
Men den fuldkomne clairvoyance og klarsyn (?) ser alle fænomener i et firdimensionelt perspektiv. Det svarer til at kunne kigge igennem en person og hele vejen rundt omkring vedkommende på samme tid. Hvordan den fjerde dimension påvirker fortolkningen af oplevelserne er svært at sige, men hvis ikke man oplever den, så der rige muligheder for at tage fejl.

Scroll to top